Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Ví Trực Tuyến là trang website tư vấn tài chính, tín dụng online. Không phải là đơn vị, tổ chức, ngân hàng cho vay tiền online. Khách hàng nào có nhu cầu tư vấn đầu tư hay vay tiền online hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng tìm đến những đơn vị, ngân hàng đầu tư uy tín và vay tiền online với lãi suất thấp.

Địa chỉ website là : https://vitructuyen.net

Bình luận

Khách hàng bình luận vào trang website sẽ được chúng tôi thu thập bằng văn bản, đây là những thông tin cơ sở cho chúng tôi tư vấn khách hàng một cách tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP và sẽ không làm ảnh hưởng đến khách hàng.

Cookies

Cookies sẽ lưu giữ những thông tin khách hàng đăng nhập tài khoản hay đăng nhập địa chỉ email. Khi khách hàng truy cập vào trang website sẽ không cần phải nhập tài khoản vay email nữa. Ngoài ra, khách hàng có thể bình luận vào bài viết.

Cookies chỉ lưu giữ thông tin cơ bản, khách hàng muốn tắt chỉ cần đóng trình duyệt.

Nội dung nhúng từ website khác

Các nội dụng có trên trang website của chúng tôi như hình ảnh, video, bài viết đều được chúng tôi nhúng từ website khác. GIúp khách hàng có thêm thông tin kiến thức tốt hơn, việc truy cập cũng rất an toàn như những trang website khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Dữ liệu của khách hàng tồn tại vô thời hạn, trừ khi trang website bị đóng bởi chúng tôi. Sự tồn tại bao lâu sẽ giúp khách hàng bình luận lên trang website mà không cần phải kiểm duyệt thêm một lần nào nữa, sẽ được hiển thị trực tiếp.

Chia sẻ thông tin

Tất cả những thông tin của trang website sẽ được chúng tôi lưu giữ nội bộ, những thông tin này là sự phát triển của trang website cũng như mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Đối với những thông tin của khách hàng chúng tôi sẽ không chia sẻ ra bên ngoài, trừ khi khách hàng cho phép chúng tôi làm điều đó.

Cam kết an toàn

Ví Trực Tuyến cam kết những thông tin của khách hàng và giao dịch của khách hàng đều an toàn bảo mật cao nhất. Sẽ không bao giờ có bên thứ ba sử dụng, khai thác thông tin bất hợp pháp.

Khách hàng đến với chúng tôi luôn được tôn trọng, giúp đỡ một cách tốt nhất.